ÖTV matrahlarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Cumhurbaşkanı'na otomobillerde ÖTV matrah gruplarını belirleme yetkisi verildi. Cumhurbaşkanı bu yetkiyle ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar yükseltebilecek veya sıfıra indirebilecek

ÖTV matrahlarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre söz konusu tebliğin dördüncü maddesinde, "Aynı Tebliğin (III/B/1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “bir” ibaresi “ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç” olarak değiştirildi.

Aynı paragrafta yer alan “sıfıra kadar indirmeye;” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye;” ibaresi eklendi.

Bu yapılan değişikliklerle otomobiller ve diğer motorlu taşıtlar için ÖTV matrah gruplarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmiş oldu. Cumhurbaşkanı bu yetkiyle ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek.

YORUM EKLE

banner80

banner75