Kamuda yeni bina ve araç alımı durduruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre kamu kuruluşları tarafından yurt içi ve dışında hiçbir şekilde hizmet binası alınmayacak, yeni inşaata başlanmayacak... Zorunlu haller dışında yeni taşıt alınmayacak, taşıt sayıları 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 azaltılacak, yöneticilere cep telefonu ile görüşme limiti getirilecek...

Kamuda yeni bina ve araç alımı durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu harcamalarının azaltılması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı için “tasarruf tedbirleri” genelgesi yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan genelgede öne çıkan düzenlemeler şöyle:

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi halinde, yeni inşaat yapılabilecek.

- Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlar gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. Taşıtlar, 2021’den başlamak üzere 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltacak.

- Makam, bazı hizmetler ile ambulanslar hariç olmak üzere, yabancı taşıt alınmayacak.

Mevcut araçla devam

- Belediye başkanları ve belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler; ikametgahları ile görev yerleri arasındaki sadece sabah-akşam geliş ve gidişleri için hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya “station wagon” tipi taşıtlardan yararlanabilecek.

- Şehirler arası görevlere, zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecek.

- Taşıtların çalışma süresi, güzergahı izlenecek.

Tanıtım için yayın yok

- Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak.

- İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.

- Rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların hazırlanması ve dağıtımı elektronik ortamda yapılacak.

Reklam yasağı

- Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecek.

- Havayolu şirketlerince sağlanan uçuş millerini şahıslar yerine kurumlar değerlendirecek.

- Zorunluluklar dışında, mesleki kuruluş veya derneklere üye olunmayacak.

- Kamu kuruluşları, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarını kendi personelinden karşılayacak, zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmeti satın almayacak.

Telefonla konuşma sınırlandırıldı

- Cep telefonları sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanları ile belli kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar ile belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler ile sınırlı olmak üzere bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda bakan, belediyelerde belediye başkanı, diğer idarelerde üst yönetici tarafından belirlenen makamlar için tahsis edilebilecek.

- Cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek.

Hediye dağıtmak yasaklandı

- Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

- Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde kurum ve kuruluşların bütçesinden ödenmeyecek

YORUM EKLE