"Ekonomide hızlı aşılamanın etkisini göreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Bursa İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda konuştu. Elvan, ekonomide aşılamada hızlanmanın etkilerinin görüleceğini kaydederken pandemi süresince çeşitli fonlardan sağlanan desteğin 141 milyar TL'yi aştığını açıkladı.

"Ekonomide hızlı aşılamanın etkisini göreceğiz"

Elvan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Büyük Salonu'nda düzenlenen "Bursa İş Dünyası ile Buluşma" programında, salgının etkilerinin nispeten azalmasıyla, artık sahaya daha sık inmek, yerelin sesini yerinde duymak istediklerini söyledi. Döviz kuru istikrarının oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Elvan, "Son dönemde döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin daha da arttığını görüyoruz. Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmesiyle ülkemizin risk primi düşecek, sermaye girişi hızlanacak TL varlıklara talep artacak oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi beraberinde getirecek" dedi.

Şirketler finansman için halka arzı değerlendirmeli" diyen Elvan ayrıca şirketlere "Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına girmeyin" uyarısında bulundu.

Bakan Elvan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

- Bakanlık olarak pandemi nedeniyle sizlerden uzak kaldık. Artık sahaya daha sık inelim yerelin sesini yerinde duyalım istedik. Anadolu turuna Bursa'dan başladık.

- Bursa sanayisi o kadar dinamik ve üretken bir yapıya sahip ki imalat sektörünün neredeyse her kaleminde ihracat yapabiliyorsunuz. Otomotiv, tekstil ve mobilyanın kalbi burada atıyor. Bursa çevre illerin kalkınmasında bir kaldıraç görevi üstleniyor.

- Yaşadığımız küresel salgın sosyolojik, ekonomik ve toplumsal pek çok sorunu beraberinde getirdi. Bu dönemde sorunsuz işleyen bir düzenin aniden durabileceğini gördük. Küresel ekonomi son 100 yılın en şiddetli daralmasını yaşadı. Küresel çapta işsizlik, bütçe açıkları, borçluluk oranları ve enflasyon artış eğilimine girdi. Türkiye böylesine zorlu bir mücadeleyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı koordine olabilme sayesinde başarılı yürüttü.

- Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Salgından etkilenen işletmelerimize çeşitli hibe destekleri sunduk. Vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinde ertelemeler getirdik. KDV ve stopajda indirimler yaptık. Kısa çalışma, işsizlik, nakdi ücret ve normalleşme desteği gibi mekanizmalar Türk sanayisini bu zor dönemde ayakta tuttu. Toplam 9.5 milyon vatandaşa 55 milyar liralık bir destek sunduk. Çeşitli fonlardan sunduğumuz destek tutarı 141 milyarı aştı. Yıl sonunda 191 milyara ulaşmasını bekliyoruz

- Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam edecek, gereken tedbirleri gereken zamanda almaya devam edeceğiz. Aşılamada da önemli bir ivme söz konusu. Günde 1 milyonun üzerinde aşılama yapılıyor. Aşılamada gelişen ülkelere göre ön sıradayız.

- Atılan adımların katkısıyla 2020 yılını büyümeyle kapattık. Ekonomik aktivite 2021 ilk çeyrekte canlı bir performans gösterdi. Yüzde 7'lik büyümenin yüzde 30'unu imalat sanayimiz tek başına sırtladı. İhracat tarafı oldukça güçlü gidiyor. İlk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracat performansı gerçekleştireceğimize inanıyorum.

ÖNCELİĞİMİZ KALİTELİ BÜYÜME, CARİ DENGE VE FİYAT İSTİKRARI

- Makro ekonomik politikalarımızda 3 temel önceliğimiz var. Birincisi kaliteli ve istikrarlı bir büyümeyi temin etmek. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı.

- İkinci politika önceliğimiz cari açığın kontrol altına alınması. Orta vadede cari fazla veren bir ekonomik yapının hakim kılınmasıdır. İhracat pazarlarımızın toparlanması dönemsel işimizi kolaylaştırıyor. Yılın ilk 5 ayında altın ithalatı geçen seneye göre yüzde 47 azaldı. Bir dizi tedbir hayata geçiyor geçecek. İmalat sanayimizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu daha da artırmak için özel programlar uygulayacağız. İhracatı önceleyen yatırımlara ağırlık vereceğiz. Yurt dışı lojistik merkezleri açacağız.

ENFLASYON EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ

- Üçüncü ve en önemli politika önceliğimiz ise fiyat istikrarının sağlanması. Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir. Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında önemli bir rol oynayacak. Döviz kuru istikrarı oldukça önemli. Son dönemde döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin daha da arttığını görüyoruz. Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmesiyle ülkemizin risk primi düşecek, sermaye girişi hızlanacak TL varlıklara talep artacak oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi beraberinde getirecek.

- Daha önce enflasyonu tek hanelere indirdik. Yine bir başarı hikayesi yazacağız. Sizlerin sabrına ve desteğinize ihtiyacımız var. Reform paketinde yer verdiğimiz üzere sanayi için finansman, beşeri sermaye vergilendirme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi alanlarda somut politikaları hayata geçireceğiz. Bankacılık sektörü yanı sıra faizsiz finans sitemi ve sermaye piyasalarını daha da derinleştirecek politikalara hız vereceğiz. Katma değer üreten firmaların hayatta kalmasını oldukça önemsiyoruz. Bankacılık sektörümüzde firma rehabilitasyonları için yeniden yapılandırma birimleri kurulmasını teşvik ediyoruz.

- Ara eleman bulma noktasında karşılaşılan zorlukların farkındayız. Bu sorunu çözmek üzere çok önemli bir adım atıyoruz. Hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Mesleki eğitim merkezlerini gençlerimiz için çok daha cazip kılacağız. Kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlayacak, bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu tarafı olarak biz karşılayacağız.

- Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. En zor durumlarda bile müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Sanayimizi daha ileri taşımak adına sizlerden 4 temel beklentimiz bulunuyor.

ŞİRKETLER FİNANSMAN İÇİN HALKA ARZI DEĞERLENDİRMELİ

- Birincisi yüksek katma değer üreten dijitalleşmeyi teşvik eden ve rekabet gücümüzü artıracak yatırımlar öncelik vermenizi arzu ediyoruz.

-İkincisi borç öz kaynak dengenizin daha dikkatli ayarlanması hususu. Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına lütfen girmeyin. Şirketlerinizi sermaye piyasalarına açmak gibi farklı finansman imkanlarını gündemimize alalım. Yurt dışı piyasalarda oynaklığın artabileceğini öngörmek gerekiyor. Bilanço yapımızı önümüzdeki döneme göre ayarlamamız önem arz ediyor.

- Üçüncüsü, istihdam ve teknoloji dengesini çok iyi kurmaya özen göstermeliyiz.

- Dördüncüsü, sanayinin yeşil dönüşümü konusunu da hep birlikte ele almamız şart. Yeşil teknolojiler küresel çapta yeni ürün ve piyasalar oluşturmak için ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. Önümüzdeki dönemde dış kaynaklara ve dış finansmana erişim şartlarından birisi yeşil dönüşüm olacak. Bu konuyu asla ıskalamamanız gerekiyor.

- Türkiye'nin Otomobili projesi bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bir iş. Burada geliştirilecek teknolojiler çevreyi kirletmeyen elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini hayata geçirecek. Ülkemiz tedarik sanayisi de bu dönüşüme ayak uyduracak. Bir sonraki adım geliştirdiğimiz teknolojileri yurt dışına ihraç edeceğiz. Bursa'nın benzersiz dönüşüme öncülük edecek olması heyecan verici.

- Ülkemizi salgın sonrası döneme en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şeffaflığı ve öngörülebilirliği daha da artırıp sizlerin yatırım kararlarına hız kazandırmak istiyoruz.

- Bu ülkenin gelişmesi için çaba sarf eden, katma değer oluşturan ve istihdam sağlayan siz değerli girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz.

YORUM EKLE