Borsaya açılan şirketlere vergi indirimi

Kurumlar vergisinin 2021’de yüzde 25, 2022’de yüzde 23 olarak uygulanmasına yönelik tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre, borsada ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20’si halka arz edilen şirketlerin kurumlar vergisi, 2 puan indirimli uygulanacak.

Borsaya açılan şirketlere vergi indirimi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğine göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021’den itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 kurumlar vergisi uygulanacak. 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 kurumlar vergisi alınacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumların paylarının, ilk kez halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi 2 puan indirimli uygulanacak.

Gider kısıtlaması

Tebliğe göre, finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında uygulanacak. Emeklilik şirketleri, Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ve finansal holding şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurumlar finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacak.

YORUM EKLE

banner69