Konut piyasasına takip sistemi geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konut piyasasını takip sistemi kuruyor...

Konut piyasasına takip sistemi geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konut pazarında sağlıklı veri sağlanması için bir çalışma başlattı. İkinci 100 günlük eylem planına giren çalışmanın adı ‘Konut PiyasaTakip Sistemi.’ Bu sistemle konut pazarına ilişkin gerçek rakamlar ortaya çıkacak. Sektörün yol haritası için en temel gereksinim olan doğru envanter de bu çalışmayla oluşacak. Hangi ilçede kaç proje yapıldı, kaçı satıldı, kaçı boş bekliyor belli olacak. Böylece arzın talebin önüne geçtiği bölgeler tespit edilecek, kamu o bölgelerde yatırımcıyı yönlendirecek. Dönem dönem ortaya çıkan ‘Konutta balon var mı’ sorusu da bu çalışmayla yanıt bulacak.

1. EL NET DEĞİL

Konutta yapı ruhsatı ve satış konusunda en kapsamlı bilgi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılıyor. Her ay konut satışları detaylı bir şekilde açıklıyor. Ancak bu rakamlar tapusu teslim edilen mülkleri gösteriyor. Söz gelimi 3 yıl önce satılan bir evin tapusu yeni verilirse bu yeni satış olarak sisteme giriyor. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre bu nedenle açıklanan ‘1. el satış rakamları’ pazarın gerçekleriyle örtüşmüyor. Simdi TÜİK’in yanı sıra farklı birimler de bu çalışmaya dahil edilerek, pazarın gerçek durumu gün yüzüne çıkarılacak.

İHTİYACA GÖRE ÜRETİM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Toplanacak ve analiz edilecek olan bu veri sayesinde Türkiye’nin gayrimenkul üretimi ve satış faaliyetine ilişkin makro ölçekte izleme, değerlendirme ve planlama imkânına kavuşulacak. Elde edilen sonuçlar TÜİK vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılması sonucunda gayrimenkul sektörü paydaşları üretim kararlarını, bireysel yatırımcı da yatırım kararlarını daha doğru verecek” dedi. Gayrimenkul sektörünün ve şehirlerin sağlıklı büyümesi için en temel gereksinimin doğru veri olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, şunları söyledi: “Bakanlığımıza bağlı birimler çalışarak doğru verileri ortaya koyacak. Şehirlerin neye ihtiyacı var, neye yok göreceğiz. Belli bölgelerde yatırımın yoğunlaşması, ihtiyaç fazlası ya da hatalı üretim yapılması milli servete zarar. Bu çalışmayı yaparken bir yandan inşaat yapan firmaların mali ve teknik yeterliliğine göre sınıflandırılması çalışmasında da sona yaklaşıyoruz. Bundan sonra nerede ne ihtiyaç varsa o yapılacak, kim yapabilecek seviyedeyse işi da o üstlenecek.”

NASIL BİR YOL İZLENECEK

İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri alınmış ancak ikamet kaydı alınmamış taşınmazlara ait veriler birbiri ile entegre edilerek, boş gayrimenkuller tespit edilecek.
Türkiye Noterler Birliği’nden 01/03/2016 tarihinden itibaren kayıt altına alındığı bilinen satış vaadi sözleşmelere ait veriler talep edildi.

TAKBİS’ten elde edilen veriler ile MAKS ve Noterler Birliği’nden elde edilecek verilerin TÜİK’ verileri ile karşılaştırmalı analizleri yapılarak konut stoğu istatistikleri elde edilecek.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK

İşleri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında veri transferine yönelik bir protokol imzalanarak MAKS verilerinin ihtiyaç duyulduğu zamanlarda temin edilebilmesi sağlanacak.

MAKS’tan düzenli veri akışı sağlandıktan sonra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilecek ve olan bir sistem yardımıyla toplanan tüm verilerin karşılaştırılarak analiz edileceği ve proje konusuyla ilgili düzenli raporlanmanın yapılabileceği düşünülüyor.

KAYIT ALTINA ALINMIYORDU

Proje nasıl doğdu? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Noterler Birliği ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile çeşitli görüşmeler yapıldı. Yapılan bu kurumsal görüşmeler ve gerçekleştirilen araştırma neticesinde, sektörün sağlıklı büyümesi için gerekli olan verinin herhangi bir kamu kurumu ya da özel-tüzel kişi tarafından kayıt altına alınmadığı görüldü. Çalışmaları devam eden Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) gibi sistemlere gerekli eklemeler yapılarak hem dağınık bir halde bulunan veriler bir araya getirilmesi hem de talep edilen verilere en kısa yoldan ulaşılması sağlanmış olacak.

YORUM EKLE