“Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) İnşaat Konseyi, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa oluşturduğu çalışma grubu tarafından hazırlanan ‘Bursa Kentsel Dönüşüm Raporu’ kamuoyu ile paylaşıldı.

“Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı

BTSO Mutfak Akademi Uygulama Restoranı’nda düzenlenen basın toplantısına, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, İMSİAD Başkan Yardımcısı Şeref Demir, BTSO Meclis Üyeleri Ali Faruk Çolak ve Serdar Atilla Erdem ile BTSO 56. Meslek Komitesi Başkanı Raşit Tuna da katıldı. Alparslan Şenocak programın açılışında yaptığı konuşmada, Oda olarak ortak akıl anlayışıyla şehrin gelecek vizyonunu şekillendiren proje ve çalışmalara imza attıklarını söyledi. BTSO sektörel konsey yapılanmalarının önemine işaret eden Şenocak, “Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk defa Odamız tarafından hayata geçirilen sektörel konseyler inşaattan turizme, otomotivden kimyaya kadar 25 ayrı sektörde faaliyet göstermektedir. Sektörel konseyler, sektörlerin gelişimi ve kamu-özel sektör arasındaki işbirliğinin de geliştirilmesi açısından sağlam bir zemin oluşturmuştur.” dedi.

İNŞAAT KONSEYİ BURSA’NIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Her konseyin hazırladığı sektör raporları ile Bursa ekonomisinin yol haritasının belirlenmesine öncülük ettiğini ifade eden Şenocak, “Özellikle kentsel dönüşümde gelecek hedeflerinin belirlenmesi amacıyla Konseyimiz koordinasyonunda hazırlanan Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu, inşaat sektörünün amaçları doğrultusunda geliştirilmesi gereken stratejileri ele almaktadır. İnşaat sektörünün beklentilerini her zaman önemsiyoruz. Ortak akıl ve istişare yoluyla sektörümüzün taleplerinin karşılık bulacağına yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı

“ORTAK AKILLA OLUŞTURULDU”

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, BTSO meclis ve komite üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ortak kanaatleri doğrultusunda 'Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu'nu hazırladıklarını söyledi. Çalışma grubu adına raporun detaylarını paylaşan Tuğcu, “Başarılı kentsel dönüşüm projeleri, stratejik ve katılımcı planlama yaklaşımıyla geliştirilmiş, ekonomik yapıyı göz ardı etmeyen, ekolojik sürdürülebilirliği temel alan, kamu, özel sektör ve yerel yönetimlerin iş birliğine dayalı, kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşıma sahip, çok aktörlü ve disiplinler arası bir süreci gerektirmektedir.” ifadelerini kullandı.

“50 YILDAN BU YANA DÖNÜŞÜM YAPILIYOR”

Uygulanmış çeşitli kentsel dönüşüm deneyimlerinin geniş kapsamlı, çok boyutlu ve büyük ölçekli olduğunu söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Tuğcu, “50 yıldan bu yana kentlerimizde zaten sürekli bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Kentsel dönüşümde öncelikli iller arasında bulunan Bursa’mızda da Türkiye genelinde olduğu gibi alan bazlı bir dönüşüm stratejisi uygulanmaktadır. Başarılı bir kentsel dönüşüm süreci için temel öncelik, ilgili kanunların düzenlenerek, kentsel dönüşüm konusundaki diğer mevzuatlar ile entegrasyonu sağlanması olmalıdır. Kentsel dönüşüm alanlarında, ruhsatlı yapılar ruhsat tarihinde yürürlükte bulunan imar yönetmeliklerine göre yeniden ruhsatlandırılmalıdır. Yapılacak olan projeler insan odaklı olmalı, mekânsal dönüşüm yanında, sosyal – ekonomik – kültürel özellikleri de içeren projeler oluşturulmalı, mevcut sosyal dokunun, yeni oluşacak dokuya uyumu sağlanmalıdır. Bir kentin bir anda topyekûn dönüşümü söz konusu olmayacağı gibi tek tek parseller üzerinden dönüşüm de kentsel yaşam kalitesi ve afet riskleri üzerindeki olumsuz etkileri açısından kabul edilebilir değildir. Hazırlanan kentsel dönüşüm projelerinin nüfus artışı getirmesi durumunda yeniden yapılacak donatı alanları düzenlemeleri plan revizyonları şeklinde olmalı, böylece proje alanının çevresindeki diğer alanlarla ilişkisi ve etkileşimi dikkate alınmalı ve projeye yansıtılmalıdır.” diye konuştu.“MEKANSAL PLANLAMAYA İHTİYAÇ VAR”

Üretim hayatında yaşanan değişime uygun olarak Bursa’nın mekânsal planlamaya ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Tuğcu, “Yapılan çalışmalar geniş perspektifli bir bakış açısıyla uygulanabilir olarak oluşturulmalı, bölgesel ve alt ölçekteki stratejiler iyi tanımlanmalı, altyapı analizleri en iyi şekilde ortaya konarak kentsel ulaşım ağıyla bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Nitelikli ve adil bir kentsel dönüşüm için “Kentsel Dönüşüm Master Planı” acilen hazırlanmalı. Kentsel Dönüşüm Master Planı kent içinde kentsel dönüşüm alanı ilan edilecek bölümleri öncelik sırasına göre belirleyecektir. Çalışma alanlarında mevcut donatı alanları korunmalı, artırılan yoğunluğun ihtiyaç duyacağı kadar donatı alanı ilave edilmelidir. Bu alanlara konut ve karma kullanım tanımlı ticaret ve konut dışı benzer fonksiyon önerilerinde donatı alanı ihtiyacı aranmamalıdır. Master planı olmayan yerel yönetimlere riskli alan ve rezerv alan yetkisi verilmemelidir. Kent içinde kalmış dağınık ve küçük ölçekli sanayi yapıları ve atölyeler planlanan veya planlanacak organize ticaret ve sanayi bölgelerine taşınmalıdır. Boşaltılan bu alanlar rezerv alan olarak değerlendirilebilir.” dedi.

UYDU KENTLER VURGUSU

Oluşan yeni organize sanayi ve ticaret bölgelerinin çeperlerinde kent içi ulaşım yükünü de hafifletecek şekilde yeni uydu kentler oluşturulması gerektiğinin altını çizen Tuğcu, “Yeni yapılacak imar planlarında, arsa sahiplerini hak kaybına uğratmadan kentsel dönüşümde rezerv alanı olarak kullanılacak imar adaları oluşturulmalı, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrılan bu rezerv alanlarının süreç içinde amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek tedbirler alınmalıdır. Kentsel dönüşüm alanında tüm altyapı olanaklarını iyileştirmek için Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yatırımcı ve kamu kurumları arasındaki işbirliği güçlendirilmelidir. Deprem bölgesinde yer alan Bursa’mız için afet risklerini de dikkate aldığımızda kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinin tercihten öte zorunluluk olduğu ortaya çıkacaktır. Bursa’da dünün ihtiyacı, üretilen konutlarla talebe cevap vermekti; bugün ise ihtiyacımız olan nitelikli bir dönüşüm hamlesiyle sadece bugünün değil, geleceğin kentini de inşa etmektir.” dedi.

“HERKES FEDAKARLIK YAPMALI”

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, kentsel dönüşüm sürecinin ortak akılla yürütülmesinin Bursa’nın geleceği için önemli olduğunu ifade ederek, “Her bölgenin kendi mülki dinamikleri ve değeri farklıdır. Devlet, idare, yatırımcı ve vatandaş bu işin parçası olmak zorunda. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.” dedi.

“UYDU KENTLERE İHTİYAÇ VAR”

İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, binaların deprem risklerinin katların fazlalığıyla değil, mühendislik hizmetiyle ilgili olduğunu belirterek, “Uydu kent konusu Bursa için önemli. Özellikle kentimizde uydu kentlere ihtiyaç var. Çalışma grubu olarak bu raporla kentsel dönüşüm çalışmalarının özünü anlatmak istedik. Bu raporu bir manifesto olarak görmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

İMSİAD Başkan Yardımcısı Şeref Demir, ‘Bursa Kentsel Dönüşüm Raporu’nun Bursa’nın riskli yapılarının sona erdirilmesi ve kurgulanması adına önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği toplantı, soruların yanıtlanmasının ardından son buldu.

YORUM EKLE

banner80

banner84

banner75