KOBİ’lere 290 bin TL’ye kadar destek

Türkiye ekonomisinin sürükleyici gücü KOBİ’ler, KOSGEB’in İşletme Geliştirme Desteği ile pek çok kalemde toplam 290 bin liralık destek programlarından faydalanabiliyor.

KOBİ’lere 290 bin TL’ye kadar destek

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması amacıyla birçok program yürüten KOSGEB, firmaların kapasitelerinin gelişmesi için destek sunmaya devam ediyor. Bu amaçla KOSGEB tarafından verilen Genel Destek Programı revize edilerek, “İşletme Geliştirme Desteği” olarak değiştirildi. Kurum, rekabet gücünü artırmak isteyen firmalara yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, nitelikli eleman istihdam, eğitim, enerji verimliliği, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analiz destekleri sunuyor. İşletme Geliştirme Desteği kapsamında firmalara toplam 290 bin liralık katkı sağlanıyor.

ELEKTRONİK BAŞVURU

İşletmeler yalnızca elektronik ortamda bir başvuru ile Destek Programından faydalanabiliyor. İşletme Geliştirme Desteği’nden yararlanmak isteyen işletmenin öncelikle KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı olması gerekiyor. Veri tabanına kayıt olan işletme, elektronik ortamda Destek Programı içerisindeki destek kalemlerinden hangisinden faydalanmak istiyorsa o desteğe başvuru yapıp, bir taahhütname imzaladıktan sonra destek alabiliyor.

YENİDEN YARARLANMA İMKÂNI

İşletmeler, İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan 2 yıl süreyle yararlanabiliyor. Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az yüzde 10 artan işletmeler, destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden faydalanabilecek. İşletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde destek programını yenilemek için başvuru yapması gerekecek. Yenilenen programda, tamamlanan destek programı kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmayacak.

YURT İÇİ FUARA 50 BİN TL

İşletmelerin, TOBB tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliği’nde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek veriliyor. Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki fuarda kullandırılan toplam net stant alanının azami yüzde 50’si destek kapsamına alınabiliyor. Destek üst limiti, yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarında metrekare başına 250 lira, yurt içi ihtisas fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda metrekare başına 150 lira, IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda metrekare başına 1.000 lira olarak uygulanıyor. Bu kapsamda 50 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

10 İŞLETME ŞARTI

Uluslararası iş birliğini temin etmek, iş birliğini artırmak amacı ile organize edilen yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına katılmaları için firmalara destek veriliyor. Bu destek, KOSGEB Birimleri, TOBB veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında; konaklama, ulaşım, tercüme, rehberlik, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsıyor. Yurt dışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı en az 10 işletmenin yer alması gerekiyor. KOSGEB, bunun için 20 bin liralık destek sunuyor.

İSTİHDAMDA KALİTE

Program kapsamındaki Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, yükseköğretim kurumundan mezun, yeni eleman istihdamı için veriliyor. İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırabiliyor. İşletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemiyor. Bu destek, destek başvurusu tarihi itibari ile yeni istihdam edilecek olan eleman için veriliyor. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde, yeni destek başvurusu yapılması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebiliyor.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA TEŞVİK

İşletmelerin; Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent ve marka vekili giderleri KOSGEB tarafından destekleniyor. Kurum, bunun yanı sıra TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum ve kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi ile yurt dışı marka tescil belgelerine yaptığı giderlere de destek sunuyor. KOSGEB, bu çerçevede firmalara 30 bin liraya kadar destek veriyor.

AKREDİTASYON BELGESİ DE DAHİL

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK PR-14/00 4 tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek veriliyor. Bu destek, ilgili kurum ve kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için sağlanıyor. Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmıyor. Bu çerçevede verilen destek, 30 bin lira olarak uygulanıyor.

TEST VE ANALİZ DESTEĞİ

KOSGEB, firmaların, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek sağlıyor. İşletmeler bu kapsamda toplam 30 bin liralık destekten yararlanabiliyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner49