Tarım A.Ş.’den AB destekli bir proje daha

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden TARIM A.Ş., UFUK2020- PRIMA kapsamında hazırladığı “MEDISMART” isimli proje ile Avrupa Birliği’nden hibe desteği almaya hak kazandı.

Tarım A.Ş.’den AB destekli bir proje daha

TARIM A.Ş’nin KA205 Gençler İçin Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırlanan “Tarım ve Gıda Sektöründe Gençlerin Niteliklerinin Arttırılarak Sosyalleşme Sürecinin Geliştirilmesi ve İstihdamının Sağlanması [AGRI-FOOD]” isimli Avrupa Birliği projesi onaylandı ve hibe desteği almaya hak kazandı. Proje 2 yerel ortak ve 2 yabancı ortak ile birlikte yürütülecek. Ulusal ölçekteki ortaklar Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) olurken, uluslararası ortaklar ise Estonya’dan Gıda ve Fermantasyon Strateji Merkezi (TFTAK) ve İspanya’dan ise Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC) oldu.

20 ay sürecek

Artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamanın yanı sıra istihdam, dış ticaret, sanayi ve milli gelire yaptığı katkılarından dolayı kilit bir öneme sahip olan tarım sektörü çiftçilerin sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı tarımsal faaliyetlerden uzaklaşıp, köyden kente göç etmesiyle kan kaybediyor. Bu sebeple tarımda genç nüfusun payı her geçen gün azalıyor. Toplamda 20 ay sürecek olan proje ile dezavantajlı gençlerin sosyalleşme sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, gençlerin tarımsal iş gücü piyasasına kazandırılmasını teşvik etmek ve kente göçün önüne geçmek amacıyla gençlere nitelik ve yetkinlik kazandırmak amaçlanıyor. Bu amaçlar doğrultusunda hedef kitleye tarımda teknoloji kullanımı, iyi tarım uygulamaları, katma değerli ürün üretimi, ihracat prosedürleri, girişimcilik ve dil becerilerini geliştirme konularında eğitimler verilecek, bu alanlarda eğitim materyalleri hazırlanacak. Bu sayede tarım faaliyetlerini gençler için daha çekici hale getirerek istihdamlarına katkı sağlamak da projenin önemli hedeflerinden biri.

YORUM EKLE

banner69

banner70

banner73