“TİM ihracat sıralamasında otomotivde ilk 100’deyiz”

Doğu Pres Genel Müdürü Alper Uysal, TİM genel ihracat sıralamasında ilk 1000’in, otomotiv sektöründe ilk 100’ün içinde yer aldıklarını belirterek, “Global tedarikçi konumundayız. Üretimin yüzde 80’ini direkt ihraç ediyoruz. Son aldığımız projelerle elektrikli araçlara yönelik de parça üretmeye başladık. Uzun yıllardır Tier 1 üreticiler için çalışıyorken, OEM’leri de müşteri profilimize kattık. Farklı üretim proseslerinde yatırım planlarımız da var” dedi.

“TİM ihracat sıralamasında otomotivde ilk 100’deyiz”

Kökleri 1989 yılına dayanan Doğu Pres Otomotiv, bugün global tedarikçi konumunda. Ana müşterilerini Bosch, Delphi ve Denso oluşturuyor. Üretimin yüzde 80’ini direkt ihraç ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) genel ihracat sıralamasında ilk 1000’in, otomotiv sektöründe ilk 100’ün içinde yer alıyor. Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda 169’uncu sırada bulunuyor.

OEM ve global otomotiv parça üreticileri için motor ve yakıt sistemlerinde yüksek hassasiyet gerektiren parçalar üreten firmanın ürün gamında, dizel motorların yanı sıra benzinli motorlar için de çok sayıda ürün yer alıyor. Son aldığı projelerle elektrikli araçlara yönelik parça üretimine de başladı. Uzun yıllardır Tier 1 üreticiler için çalışıyorken, OEM’leri de müşteri profiline kattı. Ayrıca ağır vasıta motorlarının yeni jenerasyonlarının projelerinde yer alıyor.

Sorularımızı yanıtlayan Doğu Pres Genel Müdürü Alper Uysal, Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezlerinde katma değeri yüksek ürünler, yenilikçi ve verimli prosesler geliştirmeye odaklandıklarını belirtiyor. Farklı üretim proseslerinde yatırım planları olduğunu ve otomotiv dışı olanakları da değerlendirdiklerini söylüyor. Asıl büyümeyi 2022 yılında yapacaklarını vurguluyor. İşte, Alper Uysal’ın açıklamaları…

- Öncelikle Doğu Pres Otomotiv hakkında bilgi verebilir misiniz? Firmanızı Bursa’da ve Türkiye’de nasıl konumlandırıyorsunuz?

Alper Uysal: Doğu Pres olarak otomotiv sektörünün en hassas ürün gruplarına yönelik üretim yapan sayılı firmalardan biri konumundayız. OEM ve global otomotiv parça üreticileri için motor ve yakıt sistemlerinde yüksek hassasiyet gerektiren parçalar üretiyoruz. Ürün gamımızda dizel motorların yanı sıra benzinli motorlar için de çok sayıda ürün yer alıyor.

Üretimin yüzde 80’ini direkt ihraç ediyoruz. Ana müşterilerimizi Bosch, Delphi ve Denso oluşturuyor. Öte yandan yurtiçinde çalıştığımız Bosch ve Delphi vasıtasıyla da ürünlerimiz dolaylı yoldan ihracata gidiyor. Bu sebeple yüzde 100 ihracat odaklı üretim yaptığımızı söyleyebiliriz. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) genel ihracat sıralamasında ilk 1000’de; otomotiv sektöründe ilk 100’ün içindeyiz. Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nda da 169’uncu sırada yer alıyoruz.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN DE PARÇA ÜRETİYORUZ”

Son dönemde belirlediğimiz yeni stratejiler doğrultusunda hem ürün gamımızda hem de müşteri profilimizde yeni yaklaşımlar geliştirdik. Bu kapsamda son aldığımız projelerle elektrikli araçlar için de parça üretimine başlamış bulunmaktayız. Ayrıca uzun yıllardır Tier 1 üreticiler için çalışıyorken, son dönemdeki stratejilerimizle OEM’leri de müşteri profilimize kattık. Bu sayede müşteri ve ürün çeşitliliğimizi artırarak, yakıt sistemlerinin yanı sıra farklı otomotiv parçaları da üretmeye başladık. Tüm bunların yanında Ar-Ge merkezi olmamızla birlikte co-design faaliyetlerine ağırlık vererek müşterimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

“YENİ BİR ÜRÜN GRUBUNA ADIM ATTIK”

- Doğu Pres açısından 2020 yılını, bir önceki yılla karşılaştırarak, değerlendirebilir misiniz?

Uysal: Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle yıl sonuna dair hedef ve beklentiler sürekli olarak değişebilmekte. Biz bu dönemde devreye girecek olan yeni projelerimizle ilgili hedeflerimizi koruyarak ilerliyoruz. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz aylarda kapasite kullanım oranımız düşmüş olsa da şu an artış trendine geçtik. Son siparişlerle kaybımızı hızla kapatmayı hedefliyoruz.

Pandemi sürecinde müşterilerimizin tedarik ettiği ürünleri tek bir noktadan almak yerine farklı lokasyonları tercih ederek riski azaltma stratejisi izlemesi durumunda bunun ülkemiz için yeni fırsatlar yaratacağını düşünüyoruz. Uzakdoğu’dan Türkiye’ye ciddi iş kaymaları olacağı yönünde bilgiler alıyoruz. Bu yıl yeni projeler ve yeni müşteriler edinme çalışmalarına ağırlık verdik. Diğer yandan aldığımız yeni projelerle yeni bir ürün grubuna adım attık. Bu proje kapsamında yeni yatırımlar yaparak makine parkurumuzu genişleteceğiz. Aldığımız projelere bağlık olarak sürekli makine yatırımı yapan bir firmayız.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER HEDEFLİYORUZ”

- Firmanızın Ar-Ge, Endüstri 4.0, dijital dönüşüm gibi kavramlara bakış açısı nasıl?

Uysal: Doğu Pres, 2018 yılında Ar-Ge merkezini yapılandırmaya başlayarak tüm Ar-Ge faaliyetlerini tek çatı altında toplamış; 2019’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapmış olduğu başvuru, aynı yılın temmuz ayında onaylanmıştır. Doğu Pres’te Ar-Ge faaliyetleri, 2023’e daha güçlü bir konumda ilerleyebilmek için bir kaldıraç olarak görülmektedir. Bu bağlamda, Doğu Pres’in “hızlı gelişen global pazarda sürekliliği sağlayarak büyümeyi sürdürülebilir kılma” olarak belirlediği ana hedefine ulaşmada tanımladığı stratejilerden en önemlisi; Ar-Ge projeleriyle katma değeri yüksek ürünler, yenilikçi ve verimli prosesler geliştirmektir.

“AR-GE MERKEZİMİZE CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK”

Özellikle bu yıl Ar-Ge merkezimize ciddi yatırımlar yaptık. Örneğin, farklı analiz ve simülasyon programlarını Ar-Ge altyapımıza dahil ettik. Ar-Ge merkezimizi son derece yetkin bir araştırmacı kadrosuyla güçlendirdik. Projelerimizin hemen hepsinde üniversite-sanayi iş birliklerine yer verdik. Bu çalışmaların da karşılığını almaya başlıyoruz. Başvuruda bulunduğumuz TÜBİTAK projeleri, yayın ve patent çalışmalarımız da Ar-Ge faaliyetlerimizde yakaladığımız ivmeyi destekler nitelikteki çıktılar durumundadır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de Ar-Ge yatırımlarımız devam edecek.

“ENDÜSTRİ 4.0 ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ”

Endüstri 4.0 konsepti de Doğu Pres’in kalite, maliyet ve verimlilik iyileştirmeleri ile sektördeki rekabetçiliğini sürdürme stratejisi çerçevesinde öncelik verdiği Ar-Ge konularından biri durumunda. Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda, otomasyon uygulamaları ile birlikte tüm süreçlerimizin dijitalleştirilmesi gibi konuları içeren projeler geliştiriyor ve planlıyoruz.

“OTOMOTİV DIŞI OLANAKLARI DA DEĞERLENDİRİYORUZ”

- Otomotiv sektörü pandemiden nasıl etkilendi?

Uysal: Pandemi tüm sektörler gibi otomotiv sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu süreçte geliştirme faaliyetlerimize ağırlık verdik. Bunun yanı sıra otomotiv dışı olanakları da değerlendirmek konusunda adımlar attık. Kısa sürede meyvelerini alacağımızı öngörmekteyiz. VUCA’nın örneği olan pandemi döneminde, çevik organizasyon yapısının ne kadar gerekli ve etkili olduğunu daha iyi anladık. Konfor alanlarımızı yeniden düzenlemek ve daha önce tecrübe edilememiş bir durumda yeni senaryoların tanımlanmasının öncelikli ele alınması gereken konu olduğunu bir kez daha tecrübe ettik. Firmamızın yeni normalleri tanımlanırken, olası tüm durumları disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyip ilerlemiş olmasının, bizi bir adım öne götürdüğünü görme fırsatı bulduk.

“PANDEMİDE ESNEK VE ÇEVİK DAVRANDIK”

Bilgi teknolojileri altyapı yatırımlarının önemini daha önceden anlamış ve hayata geçirmiş firmalar pandemi sürecinde hızlı bir şekilde yeni çalışma düzenine geçebildiler. Biz de firma olarak daha önceden altyapısını kurduğumuz sistemlerimizle ofis dışındaki çalışma düzenine hızlıca ayak uydurabildik. Bu süreç boyunca çalışanlarımızın sağlığını en ön planda tutarak hızlı aksiyonlar aldık. Doğu Pres olarak pandemi sürecini, esnekliğimizi ve çevikliğimizi görme anlamında fırsata çevirdik diyebiliriz.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR”

- Peki, sanayicilerin genel olarak sorunları ve beklentileri nelerdir?

Uysal: Otomotiv, Türkiye ihracatının ve sanayisinin en önemli sektörlerinden biridir. Bu kapsamda korunması ve desteklenmesi gerekmektedir. Bunun için sektörde iç talebi canlandırmak amacıyla hurda teşvikleri devreye alınmalı, ÖTV indirimleri artırılmalı, sanayi ve Ar-Ge teşvikleri yükseltilmeli, istihdama devam eden şirketlerde ödemesiz dönem, uzun vade ve düşük faiz kredileri artırılmalıdır.

“ASIL BÜYÜMEYİ 2022 YILINDA YAPACAĞIZ”

- Doğu Pres’in 2021 yılı stratejileri, üretim ve ihracat hedefleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Uysal: Müşteri profilimize OEM müşterileri katma stratejimizin yanı sıra diğer bir stratejimiz de mevcut müşterilerimizle olan iş birliklerimizi artırmak. Bu kapsamda ağır vasıta motorlarının yeni jenerasyonlarının projelerinde de yer almaya devam ediyoruz. 2021 yılında devreye girecek yeni projelerimiz için üretim hazırlıklarımız devam ediyor. Mevcutta biri Romanya’da olmak üzere toplam üç şirketimiz bulunuyor. Farklı üretim proseslerinde yatırım planlarımız da var. Doğu Pres olarak asıl büyümeyi 2022 yılında yapacağız.

Günümüzde yeni projelerde yer alabilmek için belirli bir ürün grubunda uzmanlaşarak ön plana çıkmak önem kazanıyor. Firmalar ancak bu sayede yeni projelerde tasarımın ilk aşamalarında projeye dahil olma imkânı elde edilebiliyor. Bu da ürünün seri imalat aşamasında tedarikçi olabilmek için bir avantaj yaratıyor. Tüm bunlara ilave olarak unutmamalıyız ki, OEM’ler artık Total Cost of Ownership (TCO) eksenli kararlar almakta. Artık bir projeyi almak için tedarikçilerden beklenen sadece düşük birim maliyet değil, müşterisine her açıdan en uygun çözümü sunmasıdır.

- Otomotiv sektörünün 2021 vizyonu, stratejileri ve hedefleri sizce neler olmalıdır?

Uysal: 2021 büyük değişimlerin hızlanarak gerçekleştiği bir yıl olacak. Bu değişime adaptasyon sağlamak firmaların birinci önceliği olarak yer alacaktır. Önümüzdeki dönemde ekonomik dalgalanmalar yaşanabilir. İstikrar bu dalgalanmalara karşı alınan erken önlemler oranında mümkün olacaktır.

“YERLİ OTOMOBİL HEYECAN UYANDIRDI”

- Yerli otomobil TOGG ile ilgili düşüncelerinizi de almak isterim…

Uysal: Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, Bursa otomotiv sanayiinde elbette bir heyecan uyandırdı. TOGG ülkemizin uzun yıllardır çektiği özlemin son bulması anlamında çok değerli bir projedir. Henüz emekleme aşamasında olan proje önümüzdeki dönemde Türk tedarikçileri için yeni olanaklar yaratacaktır. Üretim tesisinde akıllı fabrika konseptinin altı çiziliyor. Dolayısıyla, Bursa otomotiv sanayiinin gelişiminin ve değişiminin bu doğrultuda olacağını düşünmekteyiz. Zaten sanayimiz de üretim tesislerinde uzun süredir verimlilik sağlayacak Endüstri 4.0 uygulamaları üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar TOGG ile daha da hız kazanabilir.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020, 12:35
YORUM EKLE

banner70

banner69