Adalete Erişimde Yeni Yol: Arabuluculuk

2013 yılında yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun hayata geçmesinin ardından 2018 yılında kurulan Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, uzman arabulucu kadrosuyla bölgeye hizmet veriyor.

Adalete Erişimde Yeni Yol: Arabuluculuk

Adalet Bakanlığı verilerine göre iş ve ticareti de içeren hukuk mahkemelerinde dosya sayıları her yıl artıyor. Örneğin, Adli İstatistikler 2018 raporuna göre iş mahkemelerine geçen yıl gelen dosyaların 2011’e göre %55 arttığı görülüyor. Öte yandan 2018'de iş mahkemelerinde karara bağlanan 205 bin dosyadan %4’ünün 2014 ve öncesinde, %8’inin 2015’te ve %27’sinin 2016’da açılmış olması ise yargılama süresi açısından bir başka çarpıcı örnek. İş mahkemelerinde bir davanın ortalama görülme süresi ise 629 gün.

Arabuluculuk, Avrupa’da ve Amerika’da 40 yıla yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi. Tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri uyuşmazlıklarda, davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreç. Türkiye’de de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 2013’de yürürlüğe girdi. 2018 yılında işçi-işveren uyuşmazlıklarında işe iade ve işçilik alacaklarından doğan uyuşmazlıklarda, 2019 yılında ise para ve tazminat talepli ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yoluna başvurmak zorunlu hale geldi.

Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, arabulucu kadrosuyla 2018 yılının başından itibaren uyuşmazlıkların çözümünde hizmet veriyor. Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Arabulucu Dr. Gülgün Ildır, adalete erişimde yepyeni bir yol olan arabuluculuk alanında kurumsal hizmetler sunduklarını belirterek, “Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda tutulan sicile kayıtlı ve hukukçu olan arabulucular tarafından gerçekleştirilen arabuluculuk faaliyetinin, bu amaca tahsis edilmiş arabuluculuk merkezlerinde yapılıyor olmasının, arabuluculuk kurumuna duyulan saygınlığı artırdığını ifade eder, aynı zamanda çoğu avukat olan arabulucular, bütün Türkiye’de, avukatlık ofisleri dışında merkezler oluşturmak suretiyle arabuluculuğun bir meslek olarak benimsenmesine de katkı sağlıyor” dedi.

Arabuluculukta tarafsızlık ilkesi bulunduğunu, bu nedenle fabrika ve işyerlerinde yapılan arabuluculukların tarafsızlık algısını bozduğunu ve çalışanlarda bir baskı unsuru olarak algılandığını ve bu nedenle kimi anlaşma belgelerinin geçersizliği iddialarının gündeme gelebildiğini kaydeden Ildır, “Bu nedenle, yalnızca arabuluculuk için tahsis edilmiş tarafsız ve kurumsal mekanlarda arabuluculuk yapmalı” dedi. Türkiye genelinde 100’den fazla arabuluculuk merkezi açıldığını belirten Ildır, merkezlerin akreditasyonu için yasal düzenleme yapıldığını, akreditasyonu sağlanan merkezlerde, bir tarafın başvurusu ile süreç başlatılabileceğini, merkezler listelerinde bulunan arabuluculara görevin tevzi edileceğini ve merkezlerin yakın bir gelecekte yasal düzenleme kapsamında arabuluculuk ve tahkim hizmetinin kurumsal olarak verilmesinin yaygınlaşacağını ” söyledi.

ARABULUCULUĞUN GELİŞMESİNE KATKI SUNUYORUZ

Merkezlerin arabuluculuk mesleğinin gelişimine ve arabuluculukta taraf vekilliği mesleğinin gelişimine katkı sunacağını da dile getiren Ildır, şöyle devam etti:

“Hukukçular için artık, arabuluculuk bir meslek haline gelmiştir. Yakın bir gelecekte, uyuşmazlıkları olan taraflar, barodan duruşma avukatı seçebileceği gibi, ayrı bir birlikten müzakere alanında yetkin avukatları, arabuluculukta taraf vekili olarak seçebilecek. Şu anda dahi, avukatların bir kısmının arabuluculuk yolu ile anlaşma sağlama yolunda samimi çaba harcayan avukatlar olarak tercih ediliyor. Merkezimizde bulunan arabulucular ile çalışmayı seçenler öncelikle taraf avukatları ve firmalar. Bunun nedeni ise sunduğumuz kurumsal hizmet, özel sekreterya ve arabuluculuğa uygun müzakere ofislerimizin olması. Arabuluculuğun yanı sıra ulusal tahkim alanında da önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyoruz. Bu konuda tahkim kurallarımız ve tahkim konusunda eğitim almış hakem listelerimiz var. Uyuşmazlık, taraflarının aralarındaki ilişkiyi düzenleyen asıl sözleşmelerinde tahkim şartı bulunması halinde, merkezimizden hakem talep edilmesi mümkün. Yargılama ve arabuluculuk öncesinde veya sırasında tarafların ihtiyaç duydukları uzman görüşü konusunda da merkezimiz kurumsal hizmet sunmaktadır. Taraflar isterlerse uzman görüşü çerçevesinde müzakere yolu ile anlaşmaya varabilecekleri gibi, arabuluculukta ve yargılamada uzman görüşünden yararlanarak uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırabilirler.”

EĞİTİM HİZMETİ DE VERİLİYOR

Ildır, temel arabuluculuk, tahkim, uzman arabuluculuk, taraf vekilliği ve bilirkişilik uzmanlık alanlarında eğitim hizmeti de sunduklarını belirterek, “Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, eğitim konusunda da yetkin bir kurum olmayı amaçladığını, Bursa’da ve Bursa dışında pek çok ilde yer alan arabuluculuk merkezleri ile ortaklaşa ve koordineli eğitimler de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ildır, son olarak, “adalete erişimde tek yolun yargı olmadığını ve bazen tarafların anlaşmaları yolu ile uyuşmazlığı sonlandırmasının daha kalıcı ve barışçıl bir çözüm yolu olduğunu, arabuluculuğun toplumsal barışa hizmet ettiği inandıklarını” ifade etti.

YORUM EKLE

banner65

banner57